Veton Berisha
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
1,052,990.00 €
13,400.00 €
3,833.00 €
24,544.00 €
0.00 €
7,640.00 €
1,102,407.00 €
2020
998,450.00 €
13,400.00 €
2,701.00 €
28,950.00 €
0.00 €
0.00 €
1,043,501.00 €
2019
998,450.00 €
8,500.00 €
3,554.00 €
25,186.00 €
0.00 €
0.00 €
1,035,690.00 €
2018
1,080,200.00 €
8,500.00 €
5,200.00 €
20,507.00 €
0.00 €
3,970.00 €
1,118,377.00 €
2017
1,010,400.00 €
8,500.00 €
2,880.00 €
24,539.00 €
1,800.00 €
6,800.00 €
1,054,919.00 €
2016
1,105,200.00 €
0.00 €
2,858.00 €
23,369.80 €
0.00 €
7,500.00 €
1,138,927.80 €
2015
1,440,000.00 €
0.00 €
670.00 €
10,235.00 €
0.00 €
6,300.00 €
1,457,205.00 €
2014
980,200.00 €
0.00 €
250.00 €
7,664.00 €
0.00 €
6,300.00 €
994,414.00 €