Zafir Berisha
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
960,000.00 €
10,000.00 €
6,000.00 €
0.00 €
976,000.00 €
2020
688,000.00 €
10,000.00 €
23,760.00 €
0.00 €
721,760.00 €
2019
680,000.00 €
10,000.00 €
30,342.00 €
0.00 €
720,342.00 €
2018
680,000.00 €
8,000.00 €
26,980.85 €
0.00 €
714,980.85 €
2017
680,000.00 €
10,000.00 €
25,856.53 €
0.00 €
715,856.53 €
2016
680,000.00 €
10,000.00 €
29,507.91 €
0.00 €
719,507.91 €
2015
680,000.00 €
10,000.00 €
13,110.00 €
0.00 €
703,110.00 €
2014
680,000.00 €
10,000.00 €
23,856.00 €
6,300.00 €
720,156.00 €