Faton Topalli
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
570,000.00 €
0.00 €
17,770.00 €
98,843.00 €
900.00 €
53,640.00 €
741,153.00 €
2018
750,000.00 €
0.00 €
29,009.14 €
86,081.68 €
900.00 €
43,834.00 €
909,824.82 €
2017
850,000.00 €
4,000.00 €
41,433.71 €
87,536.66 €
900.00 €
59,608.00 €
1,043,478.37 €
2016
949,000.00 €
6,000.00 €
49,413.11 €
104,275.28 €
900.00 €
59,898.00 €
1,169,486.39 €
2015
850,000.00 €
9,200.00 €
65,192.00 €
40,426.00 €
0.00 €
0.00 €
964,818.00 €
2014
949,000.00 €
10,000.00 €
66,000.00 €
12,426.00 €
0.00 €
28,000.00 €
1,065,426.00 €