Abdyl Ymeri
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
20,000.00 €
0.00 €
0.00 €
20,000.00 €
2018
20,000.00 €
0.00 €
0.00 €
20,000.00 €
2017
125,640.00 €
12,040.09 €
22,433.00 €
160,113.09 €
2016
184,140.00 €
180.00 €
20,916.00 €
205,236.00 €