Bardhyl Meta
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2016
950,000.00 €
29,500.00 €
6,000.00 €
3,000.00 €
37,292.09 €
5,870.88 €
1,031,662.97 €
2015
950,000.00 €
4,000.00 €
1,000.00 €
29,100.00 €
37,200.00 €
5,640.00 €
1,026,940.00 €