Bislim Zogaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
383,000.00 €
3,500.00 €
1,431.87 €
0.00 €
20,904.96 €
4,392.00 €
8,843.76 €
422,072.59 €
2016
449,000.00 €
5,500.00 €
9,644.24 €
15,581.00 €
49,133.00 €
0.00 €
9,228.00 €
538,086.24 €