Hajdar Beqa
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
968,000.00 €
0.00 €
8,000.00 €
21,407.00 €
19,136.00 €
1,016,543.00 €
2018
848,000.00 €
66,700.00 €
32,905.73 €
38,486.31 €
13,796.47 €
999,888.51 €
2017
848,000.00 €
66,700.00 €
13,500.00 €
25,592.08 €
11,123.35 €
964,915.43 €
2016
848,000.00 €
46,500.00 €
11,500.00 €
30,885.52 €
14,019.92 €
950,905.44 €
2015
848,000.00 €
37,000.00 €
11,800.00 €
26,727.48 €
12,074.39 €
935,601.87 €