Nuredin Lushtaku
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
2,606,000.00 €
30,000.00 €
9,223.70 €
18,924.00 €
0.00 €
2,664,147.70 €
2016
0.00 €
0.00 €
7,120.37 €
21,611.87 €
0.00 €
28,732.24 €
2015
550,000.00 €
17,000.00 €
1,015.00 €
6,840.00 €
4,320.00 €
579,175.00 €
2014
900,000.00 €
47,000.00 €
3,000.00 €
12,374.52 €
0.00 €
962,374.52 €
2013
900,000.00 €
47,000.00 €
3,000.00 €
114,000.00 €
0.00 €
1,064,000.00 €
2012
900,000.00 €
47,000.00 €
3,000.00 €
13,000.00 €
0.00 €
963,000.00 €
2011
900,000.00 €
47,000.00 €
3,000.00 €
114,000.00 €
0.00 €
1,064,000.00 €