Hatim Baxhaku
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
350,000.00 €
15,000.00 €
4,200.00 €
29,428.00 €
7,200.00 €
1,140.00 €
406,968.00 €
2020
350,000.00 €
17,000.00 €
3,000.00 €
25,938.00 €
0.00 €
0.00 €
395,938.00 €
2017
620,000.00 €
68,000.00 €
14,813.76 €
30,753.57 €
0.00 €
0.00 €
733,567.33 €
2016
470,000.00 €
48,000.00 €
8,500.00 €
28,973.74 €
0.00 €
0.00 €
555,473.74 €
2015
670,000.00 €
48,000.00 €
4,500.00 €
21,586.49 €
0.00 €
0.00 €
744,086.49 €