Milazim Haliti
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2017
123,000.00 €
50,500.00 €
250.00 €
32,858.51 €
12,581.51 €
219,190.02 €
2016
105,000.00 €
54,500.00 €
4,800.00 €
22,261.75 €
10,953.50 €
197,515.25 €
2015
50,000.00 €
0.00 €
4,800.00 €
18,848.00 €
2,400.00 €
76,048.00 €