Murat Hoxha
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2017
305,800.00 €
12,800.00 €
15,624.00 €
1,320.00 €
17,880.00 €
0.00 €
353,424.00 €
2016
311,000.00 €
7,000.00 €
0.00 €
5,980.00 €
45,991.00 €
0.00 €
369,971.00 €
2015
306,000.00 €
7,600.00 €
0.00 €
3,400.00 €
18,681.00 €
3,600.00 €
339,281.00 €