Srdan Popovic
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
335,000.00 €
6,000.00 €
47,511.35 €
13,999.20 €
0.00 €
402,510.55 €
2020
335,000.00 €
6,000.00 €
32,398.00 €
13,933.00 €
9,177.00 €
396,508.00 €
2019
335,000.00 €
6,000.00 €
19,896.00 €
13,851.00 €
6,297.00 €
381,044.00 €
2018
320,000.00 €
6,000.00 €
22,642.00 €
13,851.00 €
6,297.00 €
368,790.00 €
2017
320,000.00 €
6,000.00 €
17,693.67 €
22,317.67 €
6,297.00 €
372,308.34 €
2016
404,000.00 €
10,000.00 €
6,109.85 €
14,584.00 €
6,000.00 €
440,693.85 €
2015
404,000.00 €
10,000.00 €
769.00 €
17,856.00 €
0.00 €
432,625.00 €