Synavere Rysha
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
75,000.00 €
13,000.00 €
20,700.00 €
0.00 €
108,700.00 €
2016
75,000.00 €
14,000.00 €
10,310.00 €
23,138.56 €
122,448.56 €
2015
75,000.00 €
15,000.00 €
0.00 €
15,600.00 €
105,600.00 €