Abdyl Salihu
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2020
1,025,000.00 €
43,000.00 €
100.00 €
29,412.00 €
0.00 €
1,097,512.00 €
2019
1,025,000.00 €
43,000.00 €
100.00 €
25,824.00 €
24,000.00 €
1,117,924.00 €
2018
1,025,000.00 €
32,000.00 €
8,021.51 €
36,627.48 €
0.00 €
1,101,648.99 €
2017
1,025,000.00 €
35,000.00 €
450.00 €
23,884.00 €
0.00 €
1,084,334.00 €