Adem Mikullovci
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
90,000.00 €
2,000.00 €
2,800.00 €
26,796.00 €
2,400.00 €
123,996.00 €
2019
90,000.00 €
2,000.00 €
2,800.00 €
24,477.51 €
0.00 €
119,277.51 €
2018
90,000.00 €
0.00 €
7,420.00 €
8,742.74 €
0.00 €
106,162.74 €
2017
90,000.00 €
0.00 €
2,100.00 €
6,285.00 €
0.00 €
98,385.00 €