Srboljub Djokic
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2015
10,000.00 €
4,000.00 €
8,664.00 €
5,360.00 €
28,024.00 €
2014
10,000.00 €
4,000.00 €
12,996.00 €
5,040.00 €
32,036.00 €
2013
10,000.00 €
4,000.00 €
13,380.00 €
4,800.00 €
32,180.00 €
2012
15,000.00 €
5,000.00 €
12,400.00 €
2,640.00 €
35,040.00 €
2011
15,000.00 €
5,000.00 €
12,300.00 €
2,640.00 €
34,940.00 €