Ali Lajçi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
495,000.00 €
0.00 €
60,000.00 €
19,044.00 €
8,500.00 €
0.00 €
582,544.00 €
2018
192,000.00 €
3,500.00 €
60,000.00 €
26,000.00 €
0.00 €
7,200.00 €
288,700.00 €
2017
217,000.00 €
12,500.00 €
30,000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
259,500.00 €