Andin Hoti
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
105,000.00 €
0.00 €
89,500.00 €
21,177.60 €
6,220.00 €
221,897.60 €
2018
105,000.00 €
3,500.00 €
14,200.00 €
23,556.00 €
0.00 €
146,256.00 €
2017
105,000.00 €
3,500.00 €
18,100.00 €
31,620.00 €
0.00 €
158,220.00 €