Bekë Berisha
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
789,000.00 €
0.00 €
2,844.75 €
20,521.91 €
48,006.60 €
860,373.26 €
2021
789,000.00 €
0.00 €
6,204.94 €
23,921.39 €
63,125.74 €
882,252.07 €
2020
789,000.00 €
0.00 €
2,844.75 €
20,521.91 €
48,006.60 €
860,373.26 €
2019
789,000.00 €
0.00 €
14,341.21 €
22,753.51 €
55,244.44 €
881,339.16 €
2018
640,000.00 €
10,200.00 €
8,428.94 €
24,000.00 €
42,000.00 €
724,628.94 €
2017
640,000.00 €
10,200.00 €
1,860.00 €
5,568.00 €
72,120.00 €
729,748.00 €