Dardan Molliqaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
211,000.00 €
3,500.00 €
16,490.75 €
19,332.05 €
2,040.00 €
12,785.00 €
265,147.80 €
2019
105,000.00 €
4,000.00 €
10,233.00 €
24,567.00 €
2,040.00 €
0.00 €
145,840.00 €
2018
105,000.00 €
4,000.00 €
3,529.97 €
7,490.41 €
2,040.00 €
0.00 €
122,060.38 €
2017
105,000.00 €
0.00 €
3,606.70 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
108,606.70 €