Driton Çaushi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
235,000.00 €
5,000.00 €
10,321.00 €
27,769.00 €
2,220.00 €
280,310.00 €
2018
235,000.00 €
5,000.00 €
9,341.00 €
20,843.00 €
2,220.00 €
272,404.00 €
2017
235,000.00 €
5,000.00 €
8,581.93 €
15,945.84 €
4,284.00 €
268,811.77 €