Driton Selmanaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
239,795.00 €
15,500.00 €
3,100.00 €
3,454.75 €
3,840.00 €
5,595.12 €
271,284.87 €
2021
199,795.00 €
15,500.00 €
1,380.00 €
16,920.00 €
3,720.00 €
6,228.00 €
243,543.00 €
2020
199,795.00 €
15,500.00 €
2,700.00 €
16,920.00 €
3,060.00 €
0.00 €
237,975.00 €
2019
199,795.00 €
15,500.00 €
2,400.00 €
20,239.00 €
3,060.00 €
0.00 €
240,994.00 €
2018
199,795.00 €
9,000.00 €
4,100.00 €
17,200.00 €
2,259.00 €
4,884.00 €
237,238.00 €
2017
199,795.00 €
9,000.00 €
5,000.00 €
17,200.00 €
2,259.00 €
4,884.00 €
238,138.00 €