Fatmire Kollçaku
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2022
500,000.00 €
12,000.00 €
3,500.00 €
23,534.98 €
5,600.00 €
544,634.98 €
2021
500,000.00 €
7,000.00 €
3,500.00 €
31,480.00 €
0.00 €
541,980.00 €
2020
550,000.00 €
8,500.00 €
0.00 €
21,083.00 €
0.00 €
579,583.00 €
2019
550,000.00 €
8,500.00 €
0.00 €
28,764.00 €
0.00 €
587,264.00 €
2018
550,000.00 €
9,000.00 €
0.00 €
15,051.40 €
7,500.00 €
581,551.40 €
2017
550,000.00 €
9,000.00 €
0.00 €
7,668.00 €
7,500.00 €
574,168.00 €