Fitore Pacolli - Dalipi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
60,000.00 €
8,500.00 €
16,881.58 €
23,479.31 €
16,958.07 €
125,818.96 €
2020
60,000.00 €
8,500.00 €
13,427.36 €
18,564.00 €
8,640.00 €
109,131.36 €
2019
0.00 €
8,500.00 €
10,473.00 €
31,373.00 €
0.00 €
50,346.00 €
2018
0.00 €
8,500.00 €
4,590.60 €
18,570.00 €
8,640.00 €
40,300.60 €
2017
0.00 €
0.00 €
2,536.00 €
6,060.00 €
0.00 €
8,596.00 €