Frasher Krasniqi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
50,000.00 €
3,500.00 €
1,360.00 €
19,939.00 €
13,680.00 €
88,479.00 €
2018
50,000.00 €
0.00 €
1,900.00 €
11,178.25 €
13,680.00 €
76,758.25 €
2017
23,000.00 €
0.00 €
0.00 €
6,060.00 €
13,440.00 €
42,500.00 €