Haxhi Avdyli
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
370,000.00 €
36,000.00 €
25,000.00 €
1,877.00 €
0.00 €
9,600.00 €
442,477.00 €
2021
370,000.00 €
36,000.00 €
25,000.00 €
11,524.00 €
0.00 €
9,600.00 €
452,124.00 €
2020
410,000.00 €
37,000.00 €
12,010.00 €
45,600.00 €
0.00 €
9,600.00 €
514,210.00 €
2019
410,000.00 €
29,000.00 €
16,000.00 €
46,200.00 €
0.00 €
9,600.00 €
510,800.00 €
2018
370,000.00 €
13,000.00 €
3,000.00 €
36,000.00 €
0.00 €
9,600.00 €
431,600.00 €
2017
370,000.00 €
11,000.00 €
1,100.00 €
9,200.00 €
2,400.00 €
9,600.00 €
403,300.00 €