Labinot Tahiri
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Posedimi i letrave me vlerë Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
690,000.00 €
107,000.00 €
0.00 €
6,000.00 €
0.00 €
32,200.00 €
835,200.00 €
2019
815,000.00 €
41,000.00 €
0.00 €
7,000.00 €
45,000.00 €
41,803.00 €
949,803.00 €
2018
1,085,000.00 €
67,800.00 €
0.00 €
0.00 €
25,680.00 €
32,040.00 €
1,210,520.00 €
2017
1,085,000.00 €
67,800.00 €
0.00 €
0.00 €
29,700.00 €
32,040.00 €
1,214,540.00 €