Lumir Abdixhiku
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
440,000.00 €
25,000.00 €
0.00 €
15,968.00 €
57,878.00 €
9,200.00 €
548,046.00 €
2021
440,000.00 €
25,000.00 €
0.00 €
10,525.00 €
54,254.00 €
0.00 €
529,779.00 €
2020
440,000.00 €
28,500.00 €
0.00 €
9,390.00 €
35,248.00 €
6,446.00 €
519,584.00 €
2019
440,000.00 €
12,000.00 €
3,722.00 €
4,596.00 €
40,100.00 €
7,200.00 €
507,618.00 €
2018
590,000.00 €
26,000.00 €
3,722.00 €
3,782.00 €
38,348.00 €
7,200.00 €
669,052.00 €
2017
590,000.00 €
13,000.00 €
37.08 €
3,543.00 €
17,638.00 €
7,200.00 €
631,418.08 €