Mergim Lushtaku
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
9,900.00 €
8,600.00 €
35,500.00 €
24,595.00 €
16,040.00 €
94,635.00 €
2021
18,000.00 €
8,600.00 €
100,000.00 €
22,764.82 €
23,000.00 €
172,364.82 €
2020
18,000.00 €
8,600.00 €
90,500.00 €
22,485.19 €
36,150.00 €
175,735.19 €
2019
18,000.00 €
8,600.00 €
61,000.00 €
54,020.00 €
10,112.00 €
151,732.00 €
2018
13,000.00 €
8,600.00 €
58,000.00 €
15,304.54 €
9,792.00 €
104,696.54 €
2017
13,000.00 €
8,600.00 €
50,500.00 €
13,038.00 €
6,336.00 €
91,474.00 €