Milaim Zeka
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
995,000.00 €
10,000.00 €
2,500.00 €
68,620.00 €
60,893.75 €
30,080.48 €
1,167,094.23 €
2019
995,000.00 €
13,000.00 €
500.00 €
54,500.00 €
88,727.00 €
51,832.00 €
1,203,559.00 €
2018
875,000.00 €
13,000.00 €
4,500.00 €
19,700.00 €
14,548.32 €
29,640.00 €
956,388.32 €
2017
875,000.00 €
13,000.00 €
500.00 €
15,000.00 €
17,856.00 €
29,640.00 €
950,996.00 €