Nehat Baftiu
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
650,000.00 €
10,000.00 €
18,185.33 €
24,811.00 €
5,160.00 €
708,156.33 €