Saranda Bugujevci
(Nënkryetar i Kuvendit)
Krahaso
Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
65,211.65 €
0.00 €
65,211.65 €
2021
18,577.23 €
21,286.75 €
39,863.98 €
2020
0.00 €
21,696.50 €
21,696.50 €
2019
850.00 €
24,235.00 €
25,085.00 €
2017
850.00 €
136.00 €
986.00 €