Srdjan Mitrovic
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
340,000.00 €
57,500.00 €
139,212.00 €
39,431.00 €
4,800.00 €
0.00 €
7,268.00 €
588,211.00 €
2018
190,000.00 €
24,300.00 €
13,000.00 €
15,100.00 €
0.00 €
4,200.00 €
3,120.00 €
249,720.00 €
2017
190,000.00 €
24,300.00 €
1,200.00 €
20,520.00 €
0.00 €
0.00 €
3,120.00 €
239,140.00 €