Valon Ramadani
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
85,000.00 €
24,500.00 €
7,223.36 €
20,252.91 €
510.00 €
137,486.27 €
2021
85,000.00 €
24,500.00 €
6,500.00 €
22,657.72 €
0.00 €
138,657.72 €
2020
83,480,265.00 €
24,500.00 €
3,700.00 €
22,117.69 €
0.00 €
83,530,582.69 €
2019
3,480,265.00 €
16,000.00 €
3,500.00 €
24,261.00 €
0.00 €
3,524,026.00 €
2018
3,480,265.00 €
18,000.00 €
3,200.00 €
16,768.00 €
0.00 €
3,518,233.00 €
2017
3,480,265.00 €
18,000.00 €
3,100.00 €
0.00 €
0.00 €
3,501,365.00 €