Arbër Rexhaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
176,050.00 €
12,000.00 €
1,350.00 €
22,306.92 €
9,960.00 €
6,780.00 €
228,446.92 €
2021
140,000.00 €
0.00 €
240.00 €
23,209.00 €
9,000.00 €
5,820.00 €
178,269.00 €
2020
140,000.00 €
3,000.00 €
1,600.00 €
23,209.14 €
6,600.00 €
5,400.00 €
179,809.14 €
2019
140,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
23,209.14 €
6,600.00 €
5,400.00 €
178,209.14 €
2018
140,000.00 €
4,000.00 €
700.00 €
20,580.00 €
6,600.00 €
5,400.00 €
177,280.00 €