Brahim Shabani
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
188,500.00 €
10,000.00 €
28,932.29 €
748.00 €
228,180.29 €
2018
188,500.00 €
6,000.00 €
10,942.33 €
748.00 €
206,190.33 €