Bejtush Gashi
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2018
486,000.00 €
5,500.00 €
39,499.00 €
0.00 €
0.00 €
530,999.00 €
2015
438,000.00 €
9,500.00 €
6,255.00 €
46,140.00 €
5,340.00 €
505,235.00 €
2014
438,000.00 €
9,500.00 €
6,255.00 €
51,876.00 €
5,340.00 €
510,971.00 €
2013
438,000.00 €
9,500.00 €
14,459.00 €
51,876.00 €
5,340.00 €
519,175.00 €
2012
438,000.00 €
9,500.00 €
4,615.00 €
49,476.00 €
5,340.00 €
506,931.00 €
2011
438,000.00 €
9,500.00 €
21,000.00 €
50,676.00 €
5,340.00 €
524,516.00 €