Drita Millaku
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
200,000.00 €
8,000.00 €
800.00 €
17,856.00 €
8,200.00 €
4,080.00 €
238,936.00 €
2021
200,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,760.00 €
0.00 €
4,200.00 €
221,960.00 €
2020
175,000.00 €
6,500.00 €
500.00 €
12,000.00 €
0.00 €
4,200.00 €
198,200.00 €
2019
175,000.00 €
7,000.00 €
700.00 €
17,856.00 €
0.00 €
4,200.00 €
204,756.00 €
2018
175,000.00 €
0.00 €
0.00 €
17,856.00 €
0.00 €
4,080.00 €
196,936.00 €