Evgjeni Thaci - Dragusha
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
41,800.00 €
11,300.00 €
21,821.58 €
24,319.47 €
13,758.45 €
112,999.50 €
2020
41,800.00 €
11,300.00 €
11,021.16 €
21,068.34 €
13,427.62 €
98,617.12 €
2019
41,800.00 €
11,300.00 €
824.86 €
22,012.33 €
0.00 €
75,937.19 €
2018
41,800.00 €
11,300.00 €
2,318.00 €
16,908.30 €
4,771.11 €
77,097.41 €