Gani Dreshaj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
41,348,000.00 €
45,250,000.00 €
3,010.00 €
35,324.43 €
300,000.00 €
86,936,334.43 €
2020
41,348,000.00 €
45,250,000.00 €
165.94 €
11,645.57 €
1,300,000.00 €
87,909,811.51 €
2019
41,266,000.00 €
44,400,000.00 €
1,466.48 €
20,628.00 €
1,050,000.00 €
86,738,094.48 €
2018
41,266,000.00 €
44,400,000.00 €
1,080.00 €
78,283.76 €
0.00 €
85,745,363.76 €