Igor Simic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
35,000.00 €
4,505.00 €
40,721.00 €
7,200.00 €
87,426.00 €
2021
35,000.00 €
4,800.00 €
37,937.00 €
6,500.00 €
84,237.00 €
2020
35,000.00 €
125,688.00 €
33,072.96 €
7,000.00 €
200,760.96 €
2019
15,000.00 €
4,449.00 €
31,302.00 €
6,500.00 €
57,251.00 €
2018
15,000.00 €
0.00 €
40,986.03 €
9,650.00 €
65,636.03 €