Islam Pacolli
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
1,350,020.00 €
5,000.00 €
25,000.00 €
51,194.00 €
139,870.65 €
1,571,084.65 €
2019
1,092,020.00 €
0.00 €
25,000.00 €
45,300.00 €
50,813.00 €
1,213,133.00 €
2018
746,580.00 €
0.00 €
0.00 €
4,666.00 €
15,000.00 €
766,246.00 €