Miljana Nikolic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
200,000.00 €
3,000.00 €
83.17 €
37,842.22 €
240,925.39 €
2021
60,000.00 €
3,000.00 €
119,405.04 €
35,315.14 €
217,720.18 €
2020
60,000.00 €
6,000.00 €
43,488.14 €
30,149.74 €
139,637.88 €
2019
87,000.00 €
9,000.00 €
32,287.00 €
35,020.00 €
163,307.00 €
2018
87,000.00 €
11,500.00 €
13,047.76 €
42,383.46 €
153,931.22 €