Muharrem Nitaj
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2021
420,000.00 €
9,500.00 €
25,831.00 €
19,707.90 €
9,600.00 €
484,638.90 €
2020
595,000.00 €
11,000.00 €
20,161.00 €
14,748.00 €
9,960.00 €
650,869.00 €
2019
750,000.00 €
15,000.00 €
17,001.56 €
24,245.00 €
9,600.00 €
815,846.56 €
2018
650,100.00 €
17,200.00 €
18,000.00 €
15,120.00 €
12,600.00 €
713,020.00 €