Naser Rugova
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
125,000.00 €
0.00 €
365.00 €
20,880.00 €
0.00 €
146,245.00 €
2019
125,000.00 €
0.00 €
400.00 €
27,840.00 €
5,640.00 €
158,880.00 €
2018
120,000.00 €
4,000.00 €
300.00 €
21,240.00 €
5,640.00 €
151,180.00 €