Gani Elshani
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2015
100,000.00 €
9,000.00 €
3,000.00 €
12,360.00 €
3,000.00 €
127,360.00 €
2014
100,000.00 €
4,000.00 €
17,000.00 €
13,560.00 €
3,000.00 €
137,560.00 €
2013
100,000.00 €
4,000.00 €
20,000.00 €
12,000.00 €
3,600.00 €
139,600.00 €
2012
100,000.00 €
4,000.00 €
3,000.00 €
12,000.00 €
3,600.00 €
122,600.00 €
2011
100,000.00 €
6,000.00 €
5,000.00 €
10,000.00 €
3,000.00 €
124,000.00 €