Salih Zyba
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
239,000.00 €
9,640.00 €
1,589.00 €
23,396.33 €
4,052.78 €
277,678.11 €
2021
239,000.00 €
3,250.00 €
347.54 €
21,320.61 €
0.00 €
263,918.15 €
2020
239,000.00 €
4,050.00 €
1,367.98 €
23,358.05 €
0.00 €
267,776.03 €
2019
239,000.00 €
4,100.00 €
711.00 €
19,498.23 €
0.00 €
263,309.23 €
2018
239,000.00 €
4,100.00 €
2,087.56 €
18,570.24 €
5,400.00 €
269,157.80 €