Valentina Bunjaku - Rexhepi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
1,450,000.00 €
24,500.00 €
82,000.00 €
543.00 €
17,880.00 €
2,184.00 €
3,828.00 €
1,580,935.00 €
2020
1,450,000.00 €
24,500.00 €
52,000.00 €
1,320.00 €
17,880.00 €
2,184.00 €
3,828.00 €
1,551,712.00 €
2019
1,450,000.00 €
24,500.00 €
52,000.00 €
2,200.00 €
17,880.00 €
0.00 €
4,328.00 €
1,550,908.00 €
2018
1,690,000.00 €
28,500.00 €
52,000.00 €
4,250.00 €
25,080.00 €
0.00 €
6,228.00 €
1,806,058.00 €