Zoran Mojsilovic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
106,000.00 €
10,800.00 €
39,562.00 €
33,337.00 €
9,177.00 €
198,876.00 €
2021
106,000.00 €
11,000.00 €
16,644.94 €
31,481.19 €
0.00 €
165,126.13 €
2020
106,000.00 €
11,000.00 €
5,330.83 €
24,854.37 €
5,422.20 €
152,607.40 €
2018
32,000.00 €
9,400.00 €
40,507.62 €
12,114.99 €
4,392.00 €
98,414.61 €