Rufki Suma
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
153,670.00 €
4,500.00 €
49.00 €
20,417.15 €
1,170.00 €
179,806.15 €
2020
153,670.00 €
5,813.00 €
0.00 €
18,985.78 €
0.00 €
178,468.78 €
2019
173,900.00 €
6,000.00 €
1,860.00 €
18,049.00 €
0.00 €
199,809.00 €
2018
124,800.00 €
5,000.00 €
272.00 €
17,348.00 €
0.00 €
147,420.00 €
2017
110,000.00 €
0.00 €
1,385.00 €
23,069.00 €
0.00 €
134,454.00 €
2016
50,000.00 €
0.00 €
1,187.00 €
23,069.00 €
0.00 €
74,256.00 €
2015
50,000.00 €
0.00 €
538.00 €
23,548.00 €
0.00 €
74,086.00 €
2014
50,000.00 €
1,500.00 €
5,103.00 €
14,520.00 €
0.00 €
71,123.00 €
2013
50,000.00 €
1,500.00 €
3,850.00 €
14,520.00 €
0.00 €
69,870.00 €
2012
50,000.00 €
5,000.00 €
2,300.00 €
14,520.00 €
0.00 €
71,820.00 €
2011
50,000.00 €
5,000.00 €
3,050.00 €
13,284.00 €
0.00 €
71,334.00 €